Productes ecològics i artesans

El consumidor que s’apropa al consum de productes ecològics està sensibilitzat amb la salut, busca una alimentació saludable i de més qualitat, sense additius ni conservants. També té en compte el criteri mediambiental, i vol, a més, un sabor més bo i uns productes de qualitat. Són persones que tenen una preocupació especial per la salut, pel risc de contaminants dels aliments i de la possible existència de residus agroquímics, i per la qualitat mediambiental i l’impacte dels sistemes d’agricultura moderna sobre el camp i el paisatge.

Amb productes ecològics s’aconsegueixen productes de més qualitat, amb més concentració de nutrients, sense pesticides, altres residus tòxics ni additius artificials. l’agricultura ecològica és una manera de producció que no només té en compte els aspectes relacionats amb la salut i el medi ambient, sinó que a més regenera i enriqueix el patrimoni de l’agricultor i, per tant, de la natura. En definitiva, el consum d’aliments ecològics suposaria un estalvi tant per a les famílies com per a les autoritats sanitàries.

Els productes ecològics  constitueixen una alimentació sana i rica en nutrients:

 • Són aliments lliures de toxines i transgènics
 • Protegeixen la salut dels agricultors i dels consumidors
 • Fertilitzen la terra, la regeneren i la protegeixen de la desertificació
 • Afavoreixen la retenció d aigua i no contaminen aqüífers
 • Fomenten la biodiversitat
 • Mantenen els hàbitats dels animals salvatges
 • No malbaraten energia ni recursos
 • Preserven la vida rural i la cultura tradicional
 • Són socialment més econòmics i més justos
 • Permeten una verdadera seguretat alimentària
 • Poden ajudar a crear iniciatives de comercialització que participin en el desenvolupament rural
 • Impulsen la conservació dels recursos genètics
 • Promouen el comerç local
 • Protegeixen el medi ambient i el milloren